Menu
Image: Pixabay, Foundry

Hvad Er Hækkeloven?

  • D. 23.03.2021

Hækkeloven bliver også kaldt hegnsloven. 

Overordnet går loven ud på, at du ikke bare kan anlægge en hæk mellem dig og din nabo, hvis I bor tæt på hinanden. Der er visse regler, der skal være opfyldt, især hvis man ikke kan blive enige om hækkens udseende eller højde.

Et hegn er gerne med til at vise, hvor skellet mellem to huse eller ejendomme er. Hegnet kan være af forskellige materialer og afhængigt af, om det er buske, brædder, sten eller metal, gælder der forskellige love og regler. 

Ved du ikke, hvor skellet på din hus er, kan du enten få fat i tegningerne over din egendom hos landinspektøren, hvor de forskellige pæle er visualiseret. Du kan også gå ud og se, om du kan finde de pæle (gerne af metal) som viser, at her går din grund til og der starter din nabos.

Har du ikke nogen hæk på skellet mellem din nabo og dig, men tænker, at det kunne være dejligt at have, skal du og naboen blive enige, inden der bliver gravet eller plantet en hæk. Du må ikke selv bare plante en hæk på skellet, det er en fælles beslutning. Herunder skal I også blive enige om vedligeholdelse og lignende.

Vil du gerne have en hæk på din egen grund, kan du faktisk heller ikke bare gøre dette. Du skal minimum 1 måned før, du tager det første spadestik, informere din nabo om, at du planter en ny hæk. De samme regler gælder også, hvis du skal omlægge eller fjerne hækken. 

Til slut vil vi hurtigt takke Perlen Odense for have støttet muligheden for at udarbejde dette blogindlæg. Hvor du finder et stort sortiment med livets træ. Det er årsagen til, at Perlen Odense får omtale i dette blogindlæg.